Lekarz medycyny pracy

Centrum Medyczne Hipokrates zaprasza do lekarza medycyny pracy w Oleśnicy. Nasza placówka podejmuje współpracę z firmami, świadcząc profilaktyczną opiekę medyczną dla pracowników.

W ramach poradni medycyny pracy oferujemy:
– badania wstępne – przed zatrudnieniem, przy zmianie stanowiska bądź warunków pracy;
– badania okresowe – obowiązkowe, wykonywane cyklicznie;
– badania kontrolne – obowiązkowe dla pracowników, którzy przebywali na zwolnieniu lekarskim przez okres dłuższy niż 30 dni;
– badania kierowców;
– badania uczniów i studentów;
– przegląd stanowisk pracy;
– komisje BHP;
– konsultacje specjalistyczne.

Wykonujemy również badania audiometryczne, spirometrię oraz psychotesty, a także wystawiamy zaświadczenia sanitarno-epidemiologiczne.

*Pragniemy zaznaczyć, że zgodnie z ustawą o służbie medycyny pracy z dnia 27 czerwca 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 96 poz. 593, z póź. zm.) badania profilaktyczne może wykonywać jedynie podmiot, z którym pracodawca zawarł umowę na okres minimum jednoroczny. Żadne zaświadczenie lekarskie, które wystawione jest poza umową, nie jest ważne.

Od dnia 1 kwietnia 2015 r. Ministerstwo Zdrowia i Opieki społecznej wprowadziło nowy wzór skierowania na badania profilaktyczne. W opisie warunków pracy uwzględniane są teraz informacje o czynnikach niebezpiecznych, szkodliwych oraz uciążliwych. Przypominamy, że pracodawca wystawia skierowanie w dwóch egzemplarzach.

Przedsiębiorców lub pracowników poszukujących lekarza medycyny pracy w Oleśnicy, serdecznie zapraszamy do współpracy, czy też odwiedzenia Centrum Medycznego Hipokrates.