Dla Pacjenta

Prawa pacjenta są opisane w Ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ( Dz.U. 2009 nr 52 poz.417)- rozdziały 2-11.